Dersom du har vært gjennom konkursbehandling, enten privat fordi du har hatt et enkeltpersonforetak, eller med et aksjeselskap, har du vært utsatt for ulovlig myndighetsovergrep!

Hei, mitt navn er Jarl-Gunnar Lier, og jeg har vært gjennom tre uriktige konkurser, som startet med en misforståelse den 16 juli 2018, da Jæren Tingrett, som nå heter Sør-Rogaland Tingrett, åpnet konkurs i et AS jeg eier, på et lønnskrav fra en tidligere ansatt, som var betalt, selv om det ikke engang var forfalt.

 

Forståelig nok, har jeg slåss iherdig mot det som har vist seg å være et tildels korrupt system, der Norges lover er tilsidesatt med en feil praksis som har fått regjere i mange år, uten at noen har gjort noe for å endre den, slik at praksis blir slik loven sier den skal være.
Jeg har nedlagt nærmere 10 000 timer i mine egne saker, og de funn som jeg har gjort, er noe jeg ønsker å dele med alle andre som har vært utsatt for, det jeg vil kalle for ulovlige og tildels

PhotoRoom_20200723_171240_edited_edited_

Jarl-Gunnar Lier på besøk i Eidsvollsbygningen sommeren 2020.

Foto; PRIVAT

strafferettslige handlinger, utført av Domstolen, Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og Namsfogden, i felleskap, mot personer som ikke har hatt noen reell mulighet å forsvare seg.

 

Jeg har startet en stiftelse som jeg har gitt navnet «Domstolens Venner», fordi jeg er av den oppfatning at vi skal ha den domstolen vi alle trodde vi hadde, helt til vi oppdaget at vi tok feil! 

 

Alle skjønner at vi må ha en domstol, ellers ville vi levd i et anarki. Imidlertid mener jeg at vi skal ha en domstol som følger Norges lover, og som ikke tar seg til rette på bekostning av innbyggerne som dommere har sverget på å aldri vike fra rett og rettferdighet for å beskytte.

 

HVA ER FELLES FEIL I ALLE KONKURS?

 

1) KONKURSLOVEN § 100 FRATAR SKYLDNER ALL ANKERETTIGHET I STRID MED GRUNNLOVEN § 95 OG ARTIKKEL 13 I DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONEN.

 

2) DOMSTOLEN SLÅR PERSONER OG BEDRIFTER KONKURS PÅ BEGJÆRING FRA SKATTEETATEN UTEN AT DET FORETAS UNDERSØKELSER OM SKYLDNERE ER INSOLVENT FØRST. KRAVET FOR Å SLÅ NOEN KONKURS ER AT VERDIER IKKE OVERSTIGER KRAVET SOM KONKURSEN ER BLITT BEGJÆRT PÅ (OG STRAFFESKATT UTEN KLAGERETT ER UANSETT IKKE LOVLIG GRUNNLAG).

 

3) BOSTYRERE HAR INGEN REVISJON SLIK KONKURSLOVEN § 90 KREVER, OG STRIDER SÅLEDES MOT GRUNNLOVEN § 96 OG FLERE ARTIKLER I MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONEN.

 

4) BRØNNØYSUNDREGISTRENE SLETTER ALLE BEDRIFTER ULOVLIG UNDER ANKEPERIODEN NÅR EN KONKURS ER AVSLUTTET.

 

5) DOMSTOLEN FORKYNNER ALDRI DEN AVSLUTTENDE KJENNELSEN, SLIK AT KJENNELSEN ALDRI VIL BLI RETTSKRAFTIG.

 

6) KONKURSLOVEN § 135 ER DEN MEST BRUKTE LOVHJEMMELEN TIL Å AVSLUTTE EN KONKURS, MEN FOR Å BRUKE DENNE, SKAL TINGRETTEN FØRST GODKJENNE REVISJONEN AV BOSTYRERS REGNSKAP OG ARBEID, SOM ALDRI ER UTFØRT.

 

7) ALLE KONKURSKARANTENER ER ULOVLIG ILAGT, FORDI STRAFFEN KUN HENVISER TIL DEN ULOVLIGE KJENNELSEN FRA TINGRETTEN, OG BOSTYRERS SLUTTRAPPORT SOM IKKE ER REVIDERT!

 

8) ALLE FENGSELSSTRAFFER ER ULOVLIG ILAGT, FORDI STRAFFEN KUN HENVISER TIL DEN ULOVLIGE KJENNELSEN FRA TINGRETTEN, OG BOSTYRERS SLUTTRAPPORT SOM IKKE ER REVIDERT!

 

KONKLUSJONEN ER DERFOR FØLGENDE:

Alle som har vært utsatt for ufrivillig konkurs, har ubetinget krav på erstatning og oppreisning.

Alle som er utsatt for konkurs kan klage til menneskerettighetsdomstolen, ettersom alle ordinære nasjonale rettsmidler er oppbrukt i samme øyeblikk konkurs blir åpnet, ettersom skyldner i konkurs er fratatt alle ankerettigheter!

 

Du vil derfor få en ferdig klage-tekst, helt gratis, uansett om du velger å bli medlem av Domstolens Venner eller ikke. Jeg anbefaler deg imidlertid om å bli medlem, slik at gruppesøksmålet Domstolens Venner vil anlegge mot staten, blir slagkraftig og massivt.

 

Medlemskap koster kun 500kr per år, og gir deg rett på én andel av erstatningen som Staten er forpliktet å gi når gruppesøksmålet er vunnet.

 

Og husk - Det er domstolen og forvaltningen som har gjort feil, ikke du!

Skjermbilde 2021-03-30 kl. 14.44.47.png
Skjermbilde 2021-03-30 kl. 14.45.46.png