En Verge tar betalt for jobben. Stedfortreder til bedrift under konkurs må betale privat!

Det er mulig at noen og enhver, av og til, misforstår noe. Da sier vi som regel «beklager, unnskyld», og gjør som regel ikke samme feil igjen.

For Advokater oppnevnt som bostyrere, og deres «kolleger», dommere, ser det ikke ut som dette konseptet eksisterer. Juss er egentlig ikke så veldig vanskelig, ettersom alle lovhjemler følger bestemte hierarki, der én lov har større verdi en annen. Den lovhjemmelen som har størst verdi, skal dermed i teorien, vinne.

Imidlertid er lovverket skriflige nedtegnelser, og ettersom det ikke eksisterer legalitetskontroll i domstolen, har gjeldende praksis, ALLTID større verdi enn Norges Lover!


Dette kan fort by på problemer når ingen tenker med hodet, men bare repeterer det andre dommere har gjort før.

Domstolen har fakturert meg 100 rettsgebyrer på til sammen 810 000kr! Alt fakturert meg som stedfortreder og privatperson, fullstendig ulovlig!

I begge bedriftskonkursene SalesText AS og Argumentum AS, er jeg stedfortreder frivillig, ettersom ingen andre kan være stedfortreder.


En stedfortreder for en bedrift har samme rolle som en verge har for en fysisk person. En verge for en privatperson får betalt for innsatsen, en stedfortreder for en bedrift som er konkurs, blir tvunget til å betale domstolens regninger!


HVEM HAR CONTROLLER-FUNKSJONEN?

Dersom en verge skulle blitt holdt ansvarlig for de forpliktelser den de er verge for, har, tror jeg neppe noen ville påtatt seg jobben som verge.


Alle domstoler avkrevd MEG. som privatperson og stedfortreder, disse rettsgebyrene, selv når det er bedriftene som anker!


Tatt i betraktning at verken bedriften eller stedfortreder har ankerettighet, gjør ikke feilen akkurat bedre. Når konkurslovens paragraf 100 fratar skyldners rett å anke (påføre boet forpliktelser), vil konklusjonen helt enkelt bli, at alle nasjonale rettsmidler er oppbrukt med en gang konkurs åpnes!

Når Brønnøysundregistrene samtidig sletter alle bedrifter før noen får tid til å anke, der kjennelsen fra tingretten om å avslutte konkursen, ikke en gang blir forkynt, vil dette bare bety én ting;


ALLE KONKURSER ER BÅDE UGYLDIGE OG ULOVLIGE!

Jeg kan ikke annet enn å si at dette er så spesielt, og så langt fra all normal logikk, og helt ubegripelig at ingen har stoppet praksisen på 30 år!


Eneste logiske slutning:

Jeg tror, uten at jeg kan si noe bastant, at årsaken er at konkursdebitor og eiere av bedriftene gjennomgår en så stor krise, og er så til de grader umyndiggjort av bostyrere og tingretter, at alle sammen bare priser seg lykkelig over at konkursen er over, og tar tapet fordi det er umulig å penetrere en korrupt bostyrer, som blokkerer rettferdig rettergang!


På den andre siden sitter bostyrere og gnir seg i hendene, og vet utmerket godt hva loven sier, men ingen ville vurdert å si ifra fordi da forsvinner jo inntektsgrunnlaget deres!


Ettersom praksis har vært feil i så mange år, er det helt usannsynlig at noe slikt kan være så feil, tror jeg alle dommere tenker.


Og dømmer derfor i favør bostyrer!


Og slik oppstår en gigantisk systemsvikt..


De fleste land har ikke rettsgebyr, deriblant Sverige. INGEN land utenom Norge har rettsgebyr mot skyldnere i konkurs!


God helg:-)
55 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle