Ett spørsmål alle ville stilt, men ingen dommer har besvart!

Det er bortimot umulig å beskrive med ord hvilke følelser som gir seg til kjenne når Staten går i vranglås. (Når mennesker i Staten går i vranglås, er vel mest korrekt å si).


Når mennesker som er ansatt for å utføre en samfunnstjeneste, gjør feil, men ingen påtar seg ryddejobben og bare stenger ned rullegardinet og ignorerer henvendelser, da skjer systemsvikten og skandalene. Vi mennesker lærer visst aldri?


Hva er kravet for å bli slått konkurs?

Da konkurs ble åpnet i min bedrift, juli 2018, fordi en dommer ikke ville vente på meg de 30 minuttene jeg opplyste om per telefon, og til tross for at konkurskravet betalt, selv om det ikke var forfalt, og at den mindre forsinkelsen i tillegg var lovlig fravær, knyttet til syk datter på 6 år, er dette en fallitterklæring til alle næringsdrivende. (disse punktene har ingen dommer nevnt noe sted i sine utallige slutninger). Gulating har som eksempel, ikke den dag, i dag, forstått at når et konkursbo ikke lenger eksisterer, så kan det heller ikke settes opp som en motpart når de behandler en anke, spesielt ikke når anken ikke kan behandles fordi SalesText AS ble tilbakelevert for ett år siden, men altså ikke tatt stilling til).


Jeg har imidlertid ett spørsmål alle mine 90 inhabile "hybrid-behandlende" dommere har fått flere ganger enn jeg kan huske. Dette er det mest naturlige spørsmålet enhver som blir utsatt for en konkurs ville stilt. Det er et spørsmål som hvis IKKE blir stilt, ville virket mistenkelig. Likevel har ingen av de 90 dommerene i mitt sakskompleks, eller noen andre statlige forvaltningsorgan, besvart dette spørsmålet de er pålagt å vite etter Norges Lover;


Hvilket utestående og forfalt beløp i norske kroner, ble konkursen åpnet på grunnlag av?

Jeg vet dermed ikke den dag i dag hvilket angivelig skyldig beløp Jæren tingrett åpnet konkursen i SalesText AS på? Ikke har jeg fått lov å legge frem kvitteringer aller andre bevis i et rettsmøte heller. Dette til tross for at jeg har begjært dette flere ganger enn jeg klarer å huske, og er en rettighet som står så tydelig oppstilt i tvisteloven, at alle har krav på rettsmøte og kun føre vitner, minst én gang i en saksbehandling. noe jeg aldri har fått!


Ifølge regnskapet var alt betalt av det som var forfalt, og på konkursåpningsdagen var det ikke noe klar og forfalt gjeld. Dette er også bekrefter gjennom hele tre revisjoner utført av statsautoriserte revisorer MED konsesjon! (I motsetningen til tingrettens oppnevne revisor som var en pensjonert advokatsekretær). Ingen dommere har tatt seg bryet verdt å realitetsbehandle disse rapportene!


Når feil begått blir forsøkt skjult.

Alle kan gjøre feil, men hvordan kan det ha seg at ingen dommere har behandlet den strafferettslige handlingen til Bostyrer, da han krevde at en lønnsmottaker måtte betale 65 000kr INN til konkursboet, samme dag konkursen ble åpnet?


Svaret er jo innlysende!

Dersom Bostyrer ikke hadde ulovlig pålagt en lønnsmottaker å betale sin lønn, INN til HAM, kunne han ikke ha fortsatt bobehandlingen! Dette dreier seg altså om ren kynisme og griskhet, fordi dersom lønnsmottaker IKKE hadde overført lønnen sin til Bostyrer, ville Bostyrer måttet gi beskjed til tingretten at konkursen var uriktig! Dette ville da medført at Bostyrer heller ikke kunne innkassert de 70 000kr som er minimum bostyrere tar for et oppdrag nå for tiden.

Dette er ikke ulikt en sak på Østlandet fra forrige uke.

Forskjellen var der at den oppnevnte bostyreren faktisk gjorde det loven loven krever av en Bostyrer i en slik situasjon, men også at det i dette tilfellet faktisk var et krav som hadde forfalt, noe som ikke var tilfellet med SalesText AS!Hvitvaskingsforsøk eller ikke?

Det verste er at Bostyreren valgte å kreve inn de 65 000kr fra Nav Lønsgaranti, men uten å nevne at de samme pengene han krevde refusjon for på vegne av lønnsmottaker, allerede stod på hans bankkonto! Jeg ville trodde dette var ABC for hvitvasking? Imidlertid har altså ingen dommer heller funnet denne handlingen som et punkt verdig deres behandling!


Heldigvis klarte jeg å få stanset Nav Lønnsgaranti , med den konsekvens, at den tidligere ansatte, som hadde fått utbetalt sitt ikke forfalte sluttoppgjør, og som dannet grunnlaget for kravet Jæren tingrett benyttet som grunnlag for å åpne konkurs, i dag, to år senere, ikke har fått tilbakebetalt disse 65 000 fra denne bedragerske Bostyreren!


Faktisk tror jeg lønnsmottaker på toppen av dette, har måttet betale skatt av lønnen, og dermed er manko omtrent 90 000kr pluss renter den dag i dag.


Er det rart jeg er engasjert når offentlig forvaltning og en hel dommerstand, ikke forstår at slik utvist praksis er uforenelig med all etikk, moral, anstendighet, -og Norges lover?


Å være rettsløs i Norge, er tydeligvis kriminelt, det oppleves ihvertfall slik!


9 september 2020 - Jarl-Gunnar Lier - Domstolens Venner

136 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle