EVENTYRFORTELLING FRA HØYESTERETT


I likhet med øvrige domstoler, gjør Høyesterettsdommere minst like mange feil som sine kolleger. Skjønt, jeg synes ordet "feil" er uriktig beskrivelse av hva dommere faktisk bedriver, når de med vitende vilje avsier kjennelser de selv er klar over, er basert på feil fakta.


Alt sammen er unnskyldninger for ikke å måtte ta stilling til at skyldner i konkurs ikke har prosessdyktighet, og at domstolen derfor er pålagt å oppnevne en advokat i et lovverk som mangler akkurat den hjemmelen.


Det dommerne Matheson, indreberg og Falch gjør i denne kjennelsen, er derfor et lovbrudd!


  • Men, hvordan kan jeg påstå noe slikt?

SVAR: Som kjent, er det dommere som siterer hva partene skriver i ankene, og dersom ikke dommer siterer korrekt, har den som leser anketeksten ingen garanti at det dommeren skriver, er korrekt. Med andre ord "antar" vi bare at det er korrekt. Om dette er noe dommere bare gjøre mot mennesker som ikke har advokat, vet jeg ikke, men det kan jo være forklaringen på hvorfor dommere hater at partene ikke har advokat. ingen liker jo å lyve (sånn generelt).


Det fins bare en løsning!

Jeg har over tretti avgjørelser fra 11 domstoler der det ikke er mulig å forstå at de avgjørelsene som er tatt, er tilknyttet anketeksten som er sendt dem.

Jeg har nå sett meg mektig lei av denne opptrappingen til "Juklerødisering" som dommere bedriver. Dette er direkte ulovlige metoder som benyttes mot ufrivillig selvprosederede som tror behandlingen de får er rettferdig, mens alt egentlig bare er et stort spill for galleriet.


Anketekst sammenstilt med avgjørelser.

Fra og med i dag, vil mine ugyldige anketekster bli publisert offentlig, slik at når avgjørelsen foreligger, kan hvem som vil sjekke fakta.


Legalitetsportal

Stiftelsen Domstolens Venner, vil om kort tid, lansere en "Legalitetsportal" der alle som vil, kan laste opp ankene sine, slik at det er mulig å faktisk stemme av om det dommere skriver i sine votum, ER den faktiske virkelighet, eller bare eventyrfortelling for voksne, slik de fleste avgjørsler tatt av domstolen i mine saker er.

Her kommer i alle fall min begjæring om oppfriskning ført i pennen litt tidligere i dag, og rett før jeg klaget dommerne Matheson, indreberg og Falch inn til Tilsynsutvalget for dommere, for brudd på flere av de femten etiske retningslinjene alle dommere i Norge har.

les den som orker:-)

Ha en God helg!!

Med vennlig hilsen

Jarl-Gunnar Lier