Høyesterettsdommer handlet i strid med egen lærebok - 33 kjennelser er ugyldige!


Da Jens Edvin J. Skoghøy, dommer, professor og forfatter av en hel rekke bøker innen særlig tvistelov, panterett og konkurs, kom tilbake til Norges Høyesterett i fjor høst, etter et lengre opphold som professor ved Universitetet i Tromsø, trodde jeg virkelig at noe skulle endre seg til det bedre der i gården.


Imidlertid har Skoghøy klart det kunststykket, å avsi 33 kjennelser ugyldig på en og samme dag, der kravet som kjennelsene er tatt til behandling på, var én faktura, som er fakturert fra mitt AS (SalesText AS, Org. Nr: 921778112) fordi JEG ikke kunne kreve inn skyldig beløp selv, fordi jeg er under konkursbehandling privat, og da forbyr konkursloven § 100(1) meg å kreve inn penger, som tilhører konkursboet. Dessuten var kjennelsene et forsøk gjengjeldelse og straff, fordi jeg politianmeldte Høyesterettsjustitiarius Øie, for blant annet korrupsjon og påvirkningshandel.


Jeg skulle ikke sagt noe, dersom jeg hadde vært en stor kverulant som bare klager for å klage, men dette vet alle dere tusenvis som har lest bloggene mine, og har sett dokumentasjonen vedlagt der, at det er jeg på ingen måte. Min store utfordring er å få dommere til å behandle ankegrunn som de nærmere 300 anker og begjæringer domstolen har fått, men som ingen pokker meg tar stilling til på to og ett halvt år! (Jeg oppsummerer hvorfor, i første vedlegg, side 2 under her.)


Hvordan klarte Høyesterett avsi hele 33 ulovlige og ubegrunnede kjennelser på ÉN dag, der selv ikke i de sakene der Høyesterett er første ankedomstol er begrunnet?

Vel, som tidligere anket og klaget over, forkynner ikke tingrettene kjennelser om innstilling av bobehandlingen i Norge, selv om dette er obligatorisk. Det er uttalt av jussprofessorer, som også er lagt ved tidligere ubehandlede anker og begjæringer, at regelen om at kjennelsen bare skal formidles bostyrer, som så skal formidle videre til de som har meldt krav, ikke er en unntaksregel for ikke å forkynne for de som har ankerett. (Tingrettsregel uten lovhenvisning). Når en kjennelse fra tingretten om å innstille bobehandlingen etter konkursloven § 135, ikke blir forkynt, følger heller ikke noen veiledning om ankerettigheter med. Bostyrer sender selvsagt ikke noen veiledning med sluttkjennelsen. Skyldner må med andre ord VITE om ankemuligheten for å kunne utnytte denne rettigheten.

Det er dermed nesten ingen som anker over en konkursavslutning, faktisk tror jeg er den eneste som har gjort dette de siste årene. Ihvertfall er det så få skyldnere som anker, at utredere ved Norges Høyesterett glemte å undersøke om jeg hadde anket kjennelse om innstilling i min private skandaløse privatkonkurs med saksnummer 1–117295KON-JARE, fra 29 januar 2021, noe jeg har gjort. Gulating har ikke engang gitt meg innsyn i sakspapirene ennå, etter hele 19 måneder. Dette er min sak, og jeg har et krav etter loven på å få tilgang til mine egne sakspapirer, men får dem bare ikke! Ettersom jeg som skyldner er fratatt min prosessdyktighet (lov til å ta ut sak el. anke uten advokat), jf konkursloven § 100(1),

HAR DOMSTOLEN IKKE LOV TIL Å TA EN SAK TIL BEHANDLING UTEN Å OPPNEVNE EN ADVOKAT.

Dersom domstolen IKKE oppnevner en advokat som kan utføre prosessoppgavene,

SKAL SAKEN AVVISES ELLER HEVES HVIS FEILEN OPPDAGES ETTER KJENNELSE ER TATT!

Utrederne (de som går gjennom sakene før dommere behandler) har nemlig bare sett at kjennelsen om innstilling var tatt 29 januar 2021, og regnet seg fram til at 1 mars 2021, da kunne Høyesterett endelig ta til motmæle og avsi en masse kjennelser. Kjennelser som i dette tilfellet ikke engang ville fått betydning for det som er fakturert Høyesterett som ORGANISASJON. Det er nemlig ikke noen anke jeg har levert inn, det er krav om å få betalt for det arbeidet Høyesterett har krevd av meg uten å ha lovhjemmel til å gjøre dette.


Kjennelsene tar for seg et erstatningskrav som ikke er noe verken jeg eller min bedrift har anlagt. Faktura er sendt til den administrative delen av Høyesterett. Hva dommere sier eller gjør spiller her ingen rolle når loven er klar. Høyesterett har behandlet saker som ikke hører inn under domstolen å behandle. At dommere ikke har behandlet dette betyr det ikke at det ikke har skjedd, og derfor ligger timelistene og dokumentasjonen vedlagt som fakturagrunnlag, og er noe administrasjonen til Høyesterett får imøtegå, også gjennom sin revisjon.


Det nytter ikke for Høyesteretts ankeutvalg å si: Nei vi vil ikke betale!


Dersom Høyesterett sin administrerende direktør Kraugerud har innsigelser, må det vel være den enkleste sak i verden å motbevise fakturagrunnlaget! Problemet til Direktør Kraugerud, er at hun ikke KAN motbevise det som grunnlaget viser, fordi det er den faktiske virkelighet, og tidsforbruket er korrekt!

Dermed har Høyesterett blitt offer for tingrettenes egne feil, der de ikke å forkynner kjennelser over innstilling, som har bidratt til at nesten ingen har kunnet anket over kjennelser om innstilling de siste 20-30 årene.
Bare dette er en liten skandale i seg selv!
Snakk om catch 22.

All dokumentasjon følger under her..


6,925 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle