Høyesterettsjustitiarius politianmeldt direkte til Økokrim !

Oppdatert: mars 2


For ett år siden fikk Tilsynsutvalget for dommere, 46 klager over dommere som har dømt i saker der domstolen ikke engang har sak til behandling lenger! Tilsynsutvalget består for det meste av dommere som skal dømme dommere som "dommer" seg ut ved å handle i strid med de (15) etiske retningslinjer dommere neppe kjenner til (bare spør dem).


Her kan de få "fy", ikke gjør slikt igjen, eller "fyfy"nå får du oss andre til å se "domme" ut. Dette er vel omtrent det verste som kan skje, hvorpå dommerne rett etterpå, ofte blir forfremmet (påstand, men sant i mine saker), eller avslutter sin dommerkariere enten som pensjonsist, eller fordi kontraktsperioden løper ut (påstand, men også sant i mine saker).

Jeg leverte den gangen, uomtvistelig dokumentasjon på at bostyrer Hogne Skjerpe slettet


konkursboet til SalesText AS, "dets konkursbo - orgnummer: 921165315 i Brønnøysundregistrene allerede 14 aug. 2019. Dette var FØR tingrettens kjennelse om å avslutte bobehandlingen var blitt «rettskraftig».


Konkursen var ferdig og Salestext AS var tilbakelevert

Når et konkursbo slettes FØR en slik kjennelse om å avslutte en bobehandling er rettskraftig, blir konsekvensen at aksjonærene/generalforsamlingen har fått selskapet tilbake (konkursloven § 117b), som i dette tilfellet hadde vært helt i tråd med det faktum at samtlige kreditorer HAR samtykket på tilbakelevering, som dommere fortsatt den dag i dag, har fullstendig ignorert, som den RETTIGHETEN tilbakelevering er. (konkursloven § 136)


I alle tilfeller hadde Bostyrer og domstolen holdt dette skjult for meg i et halvt år, der dommerne som har vært klar over dette, bare har fortsatt å behandle anker og begjæringer, vel vitende at saken var over i samme sekund Konkursboet ble slettet.

Dette har ingen dommer behandlet , selv den dag i dag, 19 måneder senere!


Faktisk var det Høyesterettsjustitiarius Øie som var førstevoterende da Høyesterett nektet å ta saken til behandling den 3 september 2019, altså tre uker etter SalesText AS ble levert tilbake. Nå gadd jeg derfor ikke lenger bry meg om hun hadde hatt vinger og en tryllestav, i går anmeldte jeg henne!


Klagen på dommere og Tilsynsutvalgets leder

Etter nesten 10 måneder konkluderte Tilsynsutvalgets leder (ikke utvvalget, kun leder), Bjørn Erik Hansen, at klagen min på alle 46 dommere som var innklaget, var «åpenbart grunnløs» og at jeg atpåtil hadde misbrukt klageordningen ved å klage inn alle disse forsvarsløse stakkarslige menneskene som ikke gjør en flue fortred!


IKKE ÉN DOMMER HAR BEHANDLET AT KONKURSBOET BLE SLETTET OG KONKURSEN VAR OVER! IKKE ÈN DOMMER HAR BEHANDLET AT ALLE KREDITORER HAR SAMTYKKET PÅ TILBAKELEVERING!

Klage nr 2

I desember 2020 klaget jeg inn Nestleder ved Jæren Tingrett, Ørjan Grønlid (han som forfalsket melding til konkursregisteret) inn til Tilsynsutvalget for å ha tatt til behandling en sak som var stanset "under loven". Tilsynsutvalgets leder var tydelig irritert da ikke hørte på ham første gangen, og var kjapt på plass med en ny avgjørelse som også var åpenbart grunnløs! (Avslaget kom vel etter en ukes tid - cudos for rask ekspedering)


Klage nr 3

Etter at jeg den 16 desember2020 gjennomførte fusjonen av de to bedriftene som var slått konkurs ulovlig, og i tillegg hadde avdekket at skyldnere i konkurs er frattatt sine rettigheter til å kunne anke, OG at dommere krever inn rettsgebyr fra Styreledere ulovlig, sendte jeg inn klager på de dommere som bare fortsatte å behandle sakene som om ingenting hadde skjedd (Aksjeloven § 13-24 om fusjon er ikke vanskelig å forstå).


Samtidig med klagene, sendte jeg inn en begjæring om at Tilsynsutvalgets leder, Bjørn Erik Hansen, klart måtte være inhabil, ettersom den korrupte fyren oppførte seg mer som en advokat for dommerne enn en leder for et uavhengig klageorgan.


Torsdag sist uke kom svaret; Heidi Heggdal, en kollega, representerte ALENE, hele Tilsynsutvalget, og gjett hva; Begjæringen om inhabilitet mot Bjørn Erik Hansen var åpenbart grunnløs!


Du verden! Jeg var helt sjokkert. Jeg fikk ikke til å si et ord, jeg var helt lamslått.

Heidi Heggdal, en dommer av yrke, et medlem av et uavhengig klageorgang, som forøvrig var den samme dommeren som ble brukt da Staten tvang Dag Vilnes i den såkalte dykkersaken, til å samkjøre sin sak med LO, som dermed fikk fjernet Norsjødykker Alliansen fra saken.


Hun var da (hva hun er nå vet jeg ikke) gift med nestleder i juridisk avdeling i det norske Veritas. Hun er dermed godt kjent med hvordan habilitetsklager skal håndteres i nære relasjoner, ettersom det å være gift med en nestleder i det som den gangen var parter i sakene til Nordsjødykkerne, visstnok også var åpenbart grunnløse habilitetsinnsigelser!


Ble jeg virkelig sjokkert?

Neida, jeg tror ikke jeg løftet øyenbrynet engang. Dersom noe var spesielt, var det at de i det hele tatt tok seg bryet verdt å skrive avgjørelsen.


Uansett; Jeg trakk klagene jeg hadde levert mot dommerne, ettersom dette er Tilsynsutvslgets falitterklæring, og dermed har utvalget ingenting med å bruke min tid til fordel for dommeres treneringstiltak.


Det korrekte her, er å levere politianmeldelse direkte til Økokrim, ettersom Sør-Vest politidistrikt har vist seg å samarbeide tett med tingrettene her i distriktet som straks blir én tingrett.


Herved presenteres mine åpenbart grunnløse anmeldelser av dommere og bostyrere som har begått så mange alvorlige mennesrettighetsbrudd, at fengsel på livstid er for mildt. Ikke mot meg, jeg har verken fått konkurskarantener eller fengsel. Meg har de bare forsøkt å stjele flerre millioner kroner fra.


Nei jeg snakker om de stakkarne som ikke engang vet at de har blitt rundlurt av disse sjarlatanene.


Her min direkte appell til dem dette gjelder, og anmeldelser ligger rett under


Til overgripere av alle statlige slag!


Dersom dere fremdeles mener de forholdene som dere bedyrer som «åpenbart grunnløse», dvs «forhold som ikke har skjedd», eller «forhold som ikke er klanderverdig», (som er betydningen av den begrunnelsen dere liker å anvende på dere selv, når dere har begått alvorlige strafferettslige handlinger), kan jeg opplyse om at ingen andre ENN dere tror på dette fjaset deres lenger.

Løft hodene deres opp fra skjermen, se dere rundt, søk litt på nettet, besøk grupper på sosiale medier, lytt lær og ta til dere lærdommen!

Det er ikke få mennesker dere har etterlatt dere i rennesteinen, med et evig dypt hat mot dere som mennesker, ikke domstolen men dere, den personen dere ser ansiktet til hver eneste morgen!


Dere gjemmer dere som noen hyener bak STATEN, men loven dere skal ivareta, den er IKKE på deres side! Det er minst 30 000 innbyggere dere har straffet med ulovlig fengsel og karantener i konkurs siste 30 år. hvor mange tusener på tusener dere har ruinert utenom vet vi ikke ennå, men det er mange.


Skatteetaten står for brorparten av disse ulovlige tvangskonkursene, der konkursene er et resultat av straffeskatt, fullstendig uproporsjonalt ilagt skjønnsmessig av en skrivebordsjusrist som sitter et sted langt inne i en Fjordarm i en en kommune med 700 innbyggere på vestlandet!


Dere har kynisk spilt på folks uvitenhet om juss, og skjult at skyldnere/debitorer ikke har Prosessdyktighet, og dermed er ilagt et forbud mot å anke. Imidlertid klinger ikke et ankeforbud så bra for domstolens omdømme hos befolkningen, og da har dere heller valgt å skjule sannheten, og heller gitt mennesker falske forhåpninger, der de som har klart å betale det ulovlige rettsgebyret, har trodd at utfallet ikke var gitt på forhånd!


Dere dommere har gjennom 30 år har skapt et illusorisk bilde av legalitet ved konkursbehandling, ved å ta anker fra debitorer til behandling, for så å avvise eller forkaste anken, istedenfor å gi dem en advokat!

Å aldri vike fra rett og rettferdighet, har dere sverget; Har deres praksis vært forholdsmessig, isåfall, hvordan?

Alt har vært et spill for galleriet, utelukkende for å dekke over at konkursloven inneholder en kunstig kreert blokkering av preseptoriske rettigheter enhver innbygger i hele verden tar som en selvfølgelighet.


Det fins ikke en eneste advokat som ville turt å angripe noe så forkastelig og diabolsk som dette dere har praktisert. De ville begått karrieremessig harakiri. Bostyrere har jo tjent graps mye penger her, og det er ikke det minste rart med den drahjelp de har fått fra dommerstanden og Skatteetaten.


Jeg finner meg bare ikke i at dere få individer skal få slippe unna det jeg nesten må få betegne som massedrap, med tanke på hvor mange som har endt opp med å ta sitt eget liv, eller å dø av stress som direkte følge av denne utillatelige forkastelige og umenneskelige hjernedøde praksisen dere har ført.


Dere får ta det jeg sier for hva det er, fordi det er sannheten som jeg betviler dere engang reflekterer over. Det er så hjerterått og så stygt det dere har gjort, at hver og en av dere burde fått forvaring for evig!


Først burde dere alle selvsagt fått gjennomgå akkurat det samme som alle oss, som har vært gjennom den kvernen dere har praktisert.


En ting er jeg sikker på; Dere hadde ikke vært særlig munnrappe etterpå!

Men mine klager er jo helt åpenbart grunnløse, og derfor får dere sikkert ikke en parkeringsbot engang!


Vedlagt finner dere mine siste anmeldelser, som jeg nå håper kan sette et søkelys på hvordan den FAKTISKE virkeligheten fungerer i Norges Domstoler anno 2021!

Enjoy! (Tilsynsutvalgets en-persons-habilitetsvurdering nederst)


2,916 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle