top of page

He's no butterfly, but stings like a Bie! -Bostyrer Fredrik Bie innrømmer feil konkurs!


Fredrik Bie i en artikkelserie fra E24 / Aftenbladet, der jeg også fikk en side.
Foto: Jarl-Gunnar Lier av sin dataskjerm

I dag skjedde to ting som normalt ikke skal skje.

Den ene hendelsen var høyst uventet og annerledes enn noe annet jeg har opplevd de siste 30 måneder. (den hendelsen som var forventet, var kun at Høyesterett hadde tatt avgjørelse Nr. 32 med urette! Det tok meg knapt 15 minutter å rable ned en ny begjæring om oppfriskning som jeg legger ved nederst. (Samme sak som Bie er bostyrer og som jeg skrev om i artikkelen "eventyrfortelling fra Høyesterett".))


Det er helt utrolig, men ...

"en bostyrer har altså opptrådte ærlig og hederlig, der han innrømmer at konkursen har vært feil helt fra start. Staten har også innrømmet ansvar (ihvertfall for å slippe revisjon)!"

Bostyrer Fredrik Bie innleder brevet ved å erkjenne det jeg har påpekt fra start:

Les også: "Når Fredrik Bie kommer, er det nesten som å få presten på besøk"


Dette fantastisk hyggelige brevet fra advokat Fredrik Bie, falt ned i postkassen min i dag

Bostyrer Fredrik Bie innrømmer på "Juridisk språk" at hele konkursen har vært feil fra start! "Boet har vært ubemidlet helt fra start" betyr nemlig på "Juridisk språk", at konkursen har vært "uforholdsmessig"! Har noe vært uforholdsmessig i en behandling utført av en offentlig etat, skal saken enten behandles på ny, eller heves.


Fredrik Bie skriver videre i sin bemerkning til anken min:

Her står det oversatt til norsk; "Beløpet som kreditor ble lurt til å betale for å åpne konkurs mot en privatperson som allerede hadde vært gjennom to konkurser i til sammen 14 måneder på dette tidspunktet, og som derfor beviselig ikke hadde noen penger på grunn av bostyrer Hogne Skjerpes mislighold i konkursen i SalesText, blir hele beløpet som kreditor uriktig ble innkrevd av tingretten, tilbakeført til kreditor i sin helhet"


La oss ta en titt på sluttrapporten !


Her ser dere TRE ting som neppe har skjedd i noen norsk konkurs tidligere!


1) KREDITOR får tilbakeført 57 000kr, (identisk med innbetalt)!

2) STATEN tar gebyret som SKULLE vært trukket fra de 57 000kr!

3) BOSTYRER tar et TAP på 16 887 kroner!


Dette har altså en tingrett revidert etter god revisjonsskikk, kravet konkursloven § 90 stiller til gjennomføring av revisjon av bostyrers regnskap. Jeg er ikke kjent med at dommeren som avsa kjennelsen også var statsautorisert revisor, som i Norge er de eneste som kan utføre en revisjon etter god revisjonsskikk, men det må jo være slikt hvis det står skrevet?

MEN,

kjære lesere, det fins faktisk hederlige bostyrere allikevel, og nå er alt jeg har påpekt i 18 måneder bekreftet! Alt jeg fremlagt i klagen min til menneskerettighetsdomstolen er altså korrekt! Jeg har da kun ett betimelig spørsmål jeg ikke vet svaret på, men som kanskje noen av dere journalister eller politikere som leser dette, kan svare meg på:

Hvorfor har domstolen utsatt en familiefar med små barn, som ikke en gang har hatt privat næringsvirksomhet, for slik umenneskelig behandling i 18 måneder, og som Høyesterett, i dag, var villig til å fortsette med?
(30 måneder hvis de to bedriftskonkursene medtas).

Jeg håper VIRKELIG dette får konsekvenser for de involverte dommerne, fordi vi kan bare ikke ha slikt maktmisbruk mot privatpersoner i Norge.


Alle lesere må forstå at dette som har skjedd meg, det kunne skjedd hvem som helst.

Praksisen skjer daglig, men det er svært få, om noen andre, som har kjørt løpet helt ut, slik jeg når har gjort.


Jeg håper alle skeptikere som har ristet på hodet over at jeg ikke finner meg i at jeg, eller andre, skal bli behandlet på dette viset, forstår hvorfor jeg har startet stiftelsen "Domstolens Venner" og hvorfor mottoet er:


"Vi vil ha den domstolen vi trodde vi hadde, helt til vi oppdaget at vi tok feil"!


Alt jeg har sagt og gjort har vært, og er sannheten, so help me God!

Dermed får vi krysse fingrene for at alle gode ting er 33 og at Høyesterett innser at det vil være svært merkelig om de ikke tar min siste begjæring til følge!