top of page

Hva er «Aktørportalen» og hvorfor stenges noen «Aktører»ute?«Aktørportalen» er enkelt forklart «Domstolens Dropbox» designet for at alle Aktører i en sak skal ha innsyn og kontroll med sine egne og motpartens dokumenter!

Det er her "aktørene" legger inn nye dokumenter og signerer elektronisk med bank-id.

Skjønt, «aktører» er en sannhet med modifikasjoner. De aktørene som har aller mest behov for oversikt og kontroll med egne og motpartens dokumenter har nemlig ikke lov å bruke Aktørportalen. Jeg snakker da selvsagt om de som ikke har råd til advokat, de som stort sett på grunn av økonomi ikke kan få prøvd sin egen sak for domstolen uten å måtte opptre som sin egen advokat, de såkalte «selvprosederende»!


Det eksisterer ikke noen fornuftig forklaring på hvorfor Selvprosederende er forvist til posten og papirdokumenter i tre år etter Aktørportalen ble påbudt for dommere og advokater.

Unnskyldningen fra Domstoladministrasjonen er at Aktørportalen ikke er tilrettelagt for Selvprosederende ennå, som kunne vært en plausibel unnskyldning i en innkjøringsfase tilbake i 2018, men ærlig talt fins det ikke noen troverdighet i den forklaringen i år 2021.

Jeg snakker som alltid av egen erfaring, og kan meddele at det å måtte true med å ta ut Midlertid forføyning mot Domstoladministrasjonen og Gulating Lagmannsrett for å få innsyn i sakspapirer, som for alle mine motparter er tilgjengelig gjennom få tastetrykk, ikke er noe som gir assosiasjoner til det som betegnes som en rettsstat.


I alle de viktige avgjørelser som domstolen har tatt i mine saker, har årsaken til at domstolen har landet på er uriktig resultat, vært direkte konsekvens av at jeg ikke har fått tilgang til de dokumentene dommere har hatt tilgang til, men som jeg ikke har fått lest før ETTER avgjørelser er tatt.

Dette kalles for "mangelfull kontradiksjon", og er noe av de alvorligste feil en domstol kan utsette en part for. Ikke bare fører mangelfull kontradiksjon til justismord, slike feil fører til unødvendige omkamper, der samme feil gjerne repeteres om og om igjen. Tidligere EFTA-president Carl Baudenbacher betegnet dette for meg med to ord da jeg pratet med ham første gang;


«Diabolic Circle»!

Aktørportalen må åpnes for alle aktører straks. Det kan ikke bare være slik at noen Aktører skal få mulighet til innsyn i egne sakspapirer, mens resten av oss er forvist til post, frimerker og treg saksbehandling, der vi ikke engang aner om dokumentene er lagt inn i rett sak, eller om de i det hele tatt er kommet frem til domstolen!

Er det noe jeg har bevist gjennom siste 31 måneder, er det at oss «ikke-jurister» kan påpeke forhold som jurister vegrer seg for å si noe om!


Kanskje burde det vært mange flere av oss som ikke er "låst" i falske sannheter og praksis som ikke har noe fundament i Norges Lover, men kun bekvemmelighet!


Jarl-Gunnar Lier - 28.03.2021


5 815 visninger2 kommentarer