top of page

HVORFOR BEGÅR DOMMERE STRAFFBARE HANDLINGER I FULL OFFENTLIGHET!Svaret er selvfølgelig fordi den enkleste måten å begå en ugjerning ER i full offentlighet, og fordi svært få mennesker vet at handlingen er ulovlig. Elementær psykologi for dommere i Norge som nyter godt av sitt omdømme. Dersom dommere sier noe, ja da må det jo være sant.

De 112 dommerne jeg har fått stifte bekjentskap med, lider alle av dommer-dysleksi, ettersom ikke noen av dem ser ut til å skjønne norsk skriftspråk. Herunder er et konkret follow up eksempel fra Gulating lagmannsrett, der de den 25 februar 2021, klarer å behandle en sak som ikke eksisterer.

Folk som får slike kjennelser, der dommere ikke klarer å vedkjenne seg feil, der de heller begår straffbare handlinger enn å tape ansikt, viser hvor lite ansatte i domstolen egentlig bryr seg om rettssikkerhet, rett og rettferdighet. De jobber kun for å ivareta statens særinteresser, og gir regelrett blanke i individets rettigheter. Det er jommen ikke rart at Norge blir ansett som en serie-overgriper av de fleste land i Europa. Tenk det, Norge, en serieovergriper med åtte domsfellelser siste to år !

Til vedlagte absurditet fra Gulating - igjen!

Jeg har forsøkt etter beste evne å fortelle domstolene at bedriftene i de to konkursene jeg har vært ulovlig påført, er lovlig innfusjonert i et tredje selskap etter aksjeloven § 13-24.


De hører ikke, bryr seg ikke, og ignorerer alt jeg formidler dem. Ikke gir Gulating Lagmannsrett innsyn i mine egne sakspapirer, men like fullt fortsetter de å opprette saksnumre jeg ikke aner hva er før jeg får en aller annen kjennelse tilsendt i posten et par uker etter den er avsagt.

Dette kan Gulating gjøre fordi ingen kontrollerer dem! Hadde stortinget i det minste oppnevnt et kontrollorgan, en "Legalitetsnemnd" man kunne klage til når ufravikelig lovverk blir tilsidesatt, men nei, alle er så fornøyde med tingenes tilstand virker det som!


Når skal dere våkne opp å innse at noen domstoler og noen dommere har gått til angrep på innbyggernes eiendomsrett i Norge.


Hvorfor dissident-dommere får lov til å angripe og destruere eierskap, kan bare skyldes to forhold; Enten er Stortinget og regjeringen delaktig, ellers når ikke informasjonen frem til dem!

I begge tilfeller er den "frie" pressen avgjørende, men når media blir instruert av domstolen, som nødvendigvis må være begrunnelsen på hvorfor alle journalister sier dette er en god story den ene dagen, for deretter, plutselig og uten forvarsel, ikke svarer telefonen dagen etter!

Slik sensur gir oss som som rammes av slik «Juklerødisering», ikke noen særlig sjanse til restitusjon.


Det jeg har opplev fra media, kan ikke være tilfeldig. Når nesten 100 journalister jeg har pratet med siden dette marerittet av en sak begynte den 16 juli 2018, stopper å kommunisere, som har skjedd med samtlige, og da mener jeg samtlige journalister jeg har vært i kontakt med, er det store talls lov som er gjeldende.

For dem som utsettes for denne typen ekskludering, er ihvertfall medias delaktighet utillatelig, fordi de kjenner sannheten og holder tett, i likhet med alle statsansatte lakeier - hvor er ytringsfriheten? Se hva jeg må gjøre når media ikke gjør sin jobb. Hele livet mitt er snudd opp ned, og for evig og alltid er det konkurs jeg vil huskes for, og ikke alt det andre jeg har jobbet med!


Når dommere bevisst fratar verdier fra kreditorfelleskapet og eiere, da er dette regelrett mafiavirksomhet når alle deler av offentlige organisasjoner tar del i bedrageriet, MED medias samtykke. Dette kalles påvirkningshandel, og er straffbart, regulert i straffelovens paragraf 389.

§ 389.

Påvirkningshandel

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som


a)for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke utøvelsen av en annens stilling, verv eller utføring av oppdrag, eller


b)gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel for å påvirke utøvelsen av en annens stilling, verv eller utføring av oppdrag.


Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet.Dersom ikke dette er ensbetydende med kommunisme iblandet sadisme med etatisme, vet ikke jeg hva det er, men at det er ufattelig at dette skjer i Norge, det må vel alle som leser dette innlegget si seg enig i?