Kardinalfeil fra Domstolen.

Oppdatert: 22. mai 2021Kardinalfeil fra Domstolen. Titusenvis av konkurser mangler lovlig avslutning.

 

Dette nyhetsbrevet inneholder sjokkerende og svært alvorlig informasjon til befolkningen. Det er avdekket nok en gigantisk feil i Norsk konkursbehandling! Min samvittighet og samfunnsplikt tvinger meg å opplyse innbyggerne. Myndighetene og media har ikke ikke gjort jobben sin til nå, men håper virkelig at noen tar bladet fra munnen denne gangen!

 

Tingrettene overholder ikke egne frister

Tingrettene avslutter alltid konkurs/bobehandling med en Kjennelse.

En Kjennelse tilsvarer det vi normalt omtaler som en avgjørelse eller beslutning.


Denne kjennelsen skal forkynnes alle uavhengig om det er en konkurs eller en nabokrangel. Det som trigger mulighet for å anke til en høyere domstol er datoen partene blir «forkynt» denne Kjennelsen.

En forkynnelse er en såkalt «formalakt» og er der partene skal få veiledning om sine rettigheter, om du kan anke, fristene for anke og mye mer.

Forkynnelse starter altså en periode som inneholder frister, som feks en ankeperiode som varer i tretti dager. Dersom det ikke ankes, vil kjennelsen bli «rettskraftig».


At en kjennelse er blitt rettskraftig, betyr at det Kjennelsen sier, er nå bestemt, og er noe partene må akseptere. Dette skal også Domstolene respektere, og legge til grunn for sine avgjørelser dersom andre sider ved saken forfølges rettslig.

Det er dette dommerne har gjort mot meg når de ikke har behandlet det jeg har anket over i snart to og et halvt år!


Imidlertid har de ikke tenkt over at det kanskje ville kunne by på noen utfordringer når


"Tingrettene har ikke forkynt kjennelsen som innstiller bobehandlingene"!

 

Jeg visste jo at ankefrister og liknende trigges av forkynnelse, men det jeg IKKE visste, var at tingretten har en frist å forholde seg til ved forkynnelse av en kjennelse, og at Kjennelsen vil automatisk bli ugyldig dersom forkynnelse ikke blir utført innen fristen!


Dersom tingretten ikke følger disse rettsfristene, vil altså kjennelsen automatisk bli "en nullitet"!

Lettere sjokkert

Jeg kom over en avgjørelse fra Høyesterett i forrige uke, der konklusjonen satt meg helt ut. Der stod alt hva jeg har påpekt, som en slags fasit. Da jeg endelig hadde funnet ut hva jeg skulle lete etter, fant jeg en rekke identiske avgjørelser fra Høyesterett, helt tilbake til 1950-tallet. Samtlige avgjørelser konkluderer med nøyaktig det samme som denne avgjørelsen med saksnummer: HR-2015-00891-U (Saksnummer 2015/598)


 


 

Lenker til lovtekster

Tvfbl§ 6-3.Tingrettens avgjørelser

Tvisteloven. § 19-5.Underretning om avgjørelsen

Tvisteloven § 19-14.Når en avgjørelse er rettskraftig

Tvisteloven § 29-5. Ankefrister

Domstolloven § 147.

Domstolloven § 152.

Domstolloven § 179


Holdt for narr

Dommere har altså holdt meg, selskapene, kreditorer, aksjeeiere og befolkningen forøvrig, for narr i over to år! Domstolen, Statsforvalteren, Justisdepartementet, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene har én ting til felles:


Alle har mye å tape dersom domstolen realitetsbehandler de ankegrunner som jeg har påberopt.

Forakt for Norges lover og menneskeverdet! Domstolen har ført alle bak lyset, de har utvist forakt for Norges lover og innbyggerne de er ment å tjene. De har opptrådt akkurat slik jeg påpekte i de private straffesakene jeg tok ut, der de samme dommerne som var tiltalt, selvsagt henla sine egne straffesaker!


Jeg har med andre ord anket og begjært til den store gullmedaljen, over kjennelser som er ugyldige! Anker der Domstolen har fakturert meg over 900 000kr fordelt på over hundre rettsgebyrer, på anker av kjennelser som ikke er mulig å anke over, fordi kjennelsen er ugyldig og ingen ankefrist er påbegynt!

Det er nemlig ikke mulig å anke over en kjennelse som er en nullitet!


Hvor i huleste er rettferdig rettergang og masse fine ord om Norge som den beste og mest fantastiske nasjonen på menneskerettigheter i hele verden?


 

Nå kan en saktens spørre seg selv om hvorfor 117 dommere, inkludert alle dommere i Norges Høyesterett, gjør dette mot en privatperson?

Jeg føler imidlertid ikke for å gjenta meg selv, når alle jurister og de fleste andre som leser denne eposten, allerede vet svaret!

Se begjæring sendt Høyesterett nederst

Ha en flott 17-mai, og husk at grunnloven paragraf 96 var med helt fra start!

Jarl-Gunnar Lier

Rule of Law AS 
16 590 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle