Klagen sendt Menneskerettighetsdomstolen

Oppdatert: 16. feb. 2021


Kollegial korrupsjon i domstolen er ikke en utopi, den er bare godt skjult bak bastante oppkonstruerte ord som virker tilforlatelig for oss andre som ikke kjenner sjargongen.
Når noen få mennesker med makt får manipulere loven, er det ikke lenger forholdsmessighet i en rettsstat!

Dette er sorgens dag for Norge. Klagen til menneskerettighetsdomstolen er sendt..

Selv om klagen i seg selv ikke sier så mye, vil vedleggene tale for seg selv, og det er bare trist at noen få mennesker med makt kan fremprovosere en så destruktiv handling som det denne klagen representerer, isteden for å ordne opp her hjemme.


Domstolen har hatt to år på seg til å fikse at bostyrere får den lovpålagte revisjonen de har unndratt seg i en årrekke. Domstolen har hatt like lang tid på seg til å påse at Brønnøysundregisteret slutter å slette bedrifter under ankeperioden i konkurs.


Tenk at dommere har vært av den oppfatning, at det er forsvarlig å slå noen konkurs, deretter beslaglegge alt vedkommende eier, for så å kreve 7000kr i rettsgebyr fra samme person som vi anke! Deretter har dommere ment at det er forsvarlig at de avviser anken, fordi rettsgebyret ikke er blitt betalt!


Men slik sett betyr dette ikke noe, fordi dersom en person faktisk har klart å skrape sammen penger til anken, så har dommere også praktisert: "La meg finne en måte å avvise anken, fordi konkursskyldner ikke er prosessdyktig" ! Dette har vært en godt bevart hemmelighet, og en lek dommere og jurister har vært veldig flinke på, ettersom ingen andre har klart å finne ut at en person som er slått konkurs, har krav på å få oppnevnt advokat av domstolen, dersom domstolen skal behandle noe som helst som angår personens verdier eller konkursen forøvrig. Det har sikkert vært en morsom lek, men den er over nå!


Verst av alt er det å tenke på alle de som er satt i fengsel og som har fått konkurskarantener opp gjennom årene, ofte for noe som ikke kan sammenlignes med de lovbrudd bostyrere har begått i samråd med domstolen, når revisjon etter god revisjonsskikk ikke er avholdt.

Dommere har faktisk, vel vitende om hva loven krever, avsagt nær alle kjennelser ulovlig etter konkursloven § 135, tredje ledd, siste punktum, som sier at tingretten IKKE kan avsi en kjennelse uten at revisjon er avholdt av boregnskapet.


Ufattelig at en skivebom som tok en tingrettsdommer 20 minutter å skrive, skal ta 30 måneder å korrigere, men nå lener jeg meg tilbake, avventer utfall, og fokuserer på å tjene til livets opphold igjen.


Mvh


Jarl-Gunnar Lier

7 072 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle