top of page

Måtte trekke anker og begjæringer over tingrettens kjennelse om å avslutte bobehandlingen!


Norges lengste konkursbehandling for en privat konkurs uten egen næringsvirksomhet, der boet har vært fullstendig ubemidlet gjennom hele bobehandlingens lengde.


Nitten måneders bobehandling uten forankring i noe lovverk, uforholdsmessig fordi domstolen har vært motpart og ikke en upartisk organisator. Når tingretten i tillegg forfalsker dokumentasjon som sendes konkursregisteret, ser ikke dette ut til å ta slutt.

i går måtte JEG trekke anke og begjæringer, ettersom tingretten ikke har forkynt meg kjennelsen, som visstnok er et krav for at en kjennelse skal bli rettskraftig, men også fordi konkurslovens paragraf 100, forbyr meg å anke.

Det eneste jeg påpeker, er lovens ord, og ettersom domstolen har praktisert en forunderlig egen, og motsatt versjon av konkursloven, er det ikke godt å si hva som skjer nå?


Restriksjonene mot å være sin egen advokat varer fra konkursåpning og helt til kjennelse om avslutning ef rettskraftig. Det oppstår da et problem når tingretten ikke har forkynt denne kjennelsen i SalesText AS og Argumentum AS, heller.

Dette betyr at alle tre konkurser er uten rettskraftig kjennelse om avslutning av bobehandlingen. Forøvrig gjelder også denne feilen alle andre konkurser i minst tjue år.

Uattelig? Svar «ja.«


Sant? ,Svar: »ja»


9 066 visninger0 kommentarer