Massivt Grunnlovsbrudd - Vil Høyesterett utføre sin behandlingsplikt nedfelt grl. § 89?

Oppdatert: feb. 28


«Jeg klarer ikke se..» Standard svar på klager sendt myndighetene!
FOTO: Jarl-Gunnar Lier - illustrasjon på svaksynte saksbehandlere.

Dagens nyhetsbrev er egentlig kun en beskjed til våre folkevalgte, våre statsansatte dommere, og til media, og ellers alle andre som er opptatt av retssikkerheten til norske innbyggere.

Det jeg presenterer i dagens nyhetsbrev, er et paradoks, som viser hvorfor dommere ikke har behandlet noen av de ankene jeg har levert inn til domstolen de siste 31 måneder.


Dette forklarer også hvorfor domstolen har fakturert meg privat for 870 000kr i rettsgebyrer i samme periode! Dette har dommere gjort enda de er klar over at jeg ikke har hatt midler til å betale én eneste av dem.


Underforstått; Dommere har fakturert 105 individuelle rettsgebyrer ulovlig, utelukkende for å ha en unskyldning til å avvise ankene. Hvorfor? Slik at de skal slippe å ta stilling til det jeg anker over når gebyret som er fakturert ulovlig, ikke blir betalt!


Dessuten ville det ikke hatt noen betydning OM jeg hadde betalt disse rettsgebyrene, ettersom dommerne ikke ville behandlet ankene da heller, som er fasiten på de åtte gebyrene jeg HAR betalt.


Ulovlig? Dersom jeg representerer og er stedfortreder for en bedrift, er det selvsagt ikke jeg privat som er ansvarlig for å betale rettsgebyrene av egen lomme. Likevel er det dette domstolen har bedrevet. Jeg er ikke engang en skyldner, kun en stedfortreder for bedriften.


Det er bedriften som tross alt er konkurs, og det er bedriften som anker, ikke meg privat.

Privat er jeg den største KREDITOREN som konkurs er ment å ivareta interessene til!

Dessuten har jeg ikke lov å føre saken heller, det er forbudt. En stedfortreder har nemlig ikke større mandat enn det bedriften/skyldner har.

Det er akkurat det samme som en verge som opptrer på vegne av en person. Vergen blir for pokker ikke ansvarlig privat, for den gjelden til personen han er verge for!


Null kontroll av Domstolen er gir sine merkverdige utslag!


Ha et åpent sinn

Før dere leser anken jeg har sendt til Høyesterett, bør dere vite hvordan og ikke minst hvorfor JEG klarer å avdekke de forholdene som jeg har. Det fins en helt naturlig og normal forklaring til det!


Når jeg leser Norges lover, forskrifter, fagbøker og artikler om juss, har jeg et utgangspunkt helt motsatt av det jurister, til og med mange journalister har; Jeg er helt grønn, jeg aner ikke hva jeg leter etter, og har derfor ingen preferanser. Jeg leser bare det som står, og påpeker det jeg finner.


Jeg har ingen oversikt over hvilke rutiner som har blitt praktisert, i hvor enn mange år. Jeg kjenner ikke den generelle oppfatning hos dommere og bostyrere.

Det eneste jeg har, er to øyne, og en hjerne som fungerer, pluss noe som sikkert kan brukes mot meg; En dyp følelse av urett, som jeg vet at veldig mange med meg, har følt på.

Denne uretten som er helt forferdelig, den blir brukt som forklaring på at sånne som oss


"vi som ikke klarer å slå oss til ro med domstolens avgjørelse"


Dette gjør bare vondt verre, spesielt når journalister eller andre myndigheter ikke faktasjekker.

Det er akkurat som om noe bare stopper opp hos alle når ordet «Konkurs» kommer frem.


La meg få gjøre én ting klinkende klart;

Det er en STOR forskjell på det å FØLE seg urettferdig behandlet, kontra det Å VITE at du blir behandlet urettferdig, faktisk ulovlig, og grovt sådan, helt rettsløs, i klørne på en korrupt notorisk bedrager av en bostyrer!

FAKTA FAKTA FAKTA

Alle som har lest mine innlegg, vet at jeg foretar grundige faktasjekker av mine funn FØR jeg publiserer. Denne gangen har jeg faktisk gjort et unntak!

Denne gangen har jeg ikke sjekket av med noen. Jeg har forsøkt, men jeg har ikke fått svar ennå.


Jeg tror nemlig at det jeg fant ut denne uken, er nøkkelen til all feilbehandling i konkurs de siste 30 årene, og hvorfor dommere hater at vanlige personer er selvprosederende, altså sin egen advokat. Det forklarer ihvertfall hvorfor dommere ikke behandler ankegrunnlag!


Vær objektiv og bevisst på følgende:

Bekreftelsesbias (confirmation bias) handler om den tendensen vi mennesker har til å oppsøke og fokusere på informasjon som støtter vår egen oppfatning. Dette vil enkelt og greit si at vi hele tiden ønsker bekreftelse på at det vi tror er korrekt.


Bekreftelsesbias innebærer også det å ha mer tiltro til informasjon som stemmer overens med vår nåværende oppfatning.


Resultater av eksperimenter (Stanford 1979) viste at de som i utgangspunktet støttet et bestemt syn (dødstraff) vurderte at artikkeler som samsvarte med deres syn var av langt høyere kvalitet enn de som ikke støttet deres meninger.


Konsekvensene av bekreftelsesbias er potensielt svært store. Det som kan skje er at om du har gjort deg opp en mening om en sak mister du all evne til å kunne se ting fra andre perspektiv senere. Dette er en kvalitet man helst vil være foruten, da det er slik tankegang som fører til sneversyn og ignoranse. Du vil alltid trekkes mot det du er enig i.


Dagens nyhetsbrev er egnet til å fremprovosere en slik Bias.10,273 visninger2 kommentarer

Siste innlegg

Se alle