NÆRINGS OG FISKERIDEPARTEMENTET- "vi uttaler oss ikke om 50 000 enkeltsaker"


Det skal vel sant sies at de mellom 50 000 og 100 000 bedriftene som Brønnøysundregistrene har slettet i foretaksregisteret samme dagen som tingrettene har avsluttet en konkursbehandling gjennom en "kjennelse" etter lovparagrafen 135, helt individuelt, er enkeltsaker.


Nav og domstolskandalen fra i fjor, var også bare "enkeltsaker", der forskjellen fra den saken sett mot denne rettsikkerhetsskandalen, er at her er kanskje så mange som 5000 mennesker fengslet ulovlig!


Ingen i media skriver om saken, ingen dommere behandler disse påstandene som ankegrunnlag (de sier regelrett; "vi vil ikke behandle"), og departementet, politikerne, eller regjeringen kommenterer ikke. Selv Sivilombudsmannen forsøker å vri seg unna å måtte ta stilling til denne rettssikkerhetsskandalen av en feilpraksis fra domstolen og Brønnøysundregistrene.


Domstolens venner har laget et "Faktahefte for Dommere, Advokater og Journalister", som ikke engang er kommentert av det offentlige. Ikke en eneste reaksjon fra verken våre folkevalgte på Stortinget, fra Domstolen, eller Media, har sett det verdt bryet å ta kontakt for å høre noe mer - ikke en eneste en har hatt anstendighet nok til å ville sette seg inn i saken.


Dette er ikke akkurat noen rakettforskning - det står en klar og tydelig oppskrift på hvordan konkursbehandling skal fungere, og slettingen av bedrifter under en ankeperiode er ikke lov i noen rettsstat. Det har ingenting å si om det er konkurs, det er ikke lov å gjøre inngripen i noen andre sin eiendom eller ilegge noen noe straff overholdet, når det ennå er mulighet å anke over en avgjørelse domstolen har tatt. Det er denne universelle retten som er fratatt absolutt alle i tilknytning til konkurs - av Brønnøysundregistrene !


Last ned Faktaheftet her


33 visninger

Gruppesøksmål og erstatning for ofre av statens myndighetsmisbruk i konkurs og skiftesaker

Justismord i uriktig konkurs. Konkurskarantener og fengselsstraffer er ugyldige ilagt alle med ugyldig innstilling. Erstatning etter feil konkurs. Bostyrere uten revisjon som er lovpålagt.​Mangler i Konkurs og Dødsbo - Statens ansvar som selvassurandør. Brønnøysundregistrenes sletting av bedrifter fratar partsevne til å anke.​​

Domstolens Venner Foundation. Malta, C/O Moen 50, 4333 Oltedal, Norge. 

Epost: medlem@domstolensvenner.no, Hjemmesider: www.domstolensvenner.no

Privacy Policy & Terms of Use