top of page

Nestleder Ørjan Grønlid ved Jæren tingrett forfalsket melding til konkursregisteret!

Oppdatert: 4. feb. 2021

Jarl-Gunnar Lier.

Ingen konkursrytter, men en konkursbeskytter!

Stifter av Bostyrertilsynet og stiftelsen Domstolens Venner FoundationFor nye lesere ; Jeg har gjennom 30 måneder og 11 000 timer nedlagt i ufrivillig juss-studie, hatt mange møter og korrespondanser med både jussprofessorer og andre eksperter, om ting jeg har vært usikker på. Ettersom jeg personlig, ikke er jurist har jeg vært avhengig av å få verifisert mine juridiske betraktninger underveis.

Det er dermed IKKE ikke luftige løse påstander uten belegg jeg fremlegger, men snarere veldokumenterte konklusjoner basert på resultatet etter en møysommelig og tidkrevende prosess revidert av jussprofessorer. Det jeg fremlegger er uten noen logiske brister. Jeg, i motsetning til de fleste advokater og jurister, har ikke noen hemninger ved å fortelle sannheten. Ja, jeg er direkte og legger ikke mye rom til fortolkning mellom linjene. Jeg tenker; Hvorfor skulle jeg det? Tross alt har folk rett til å vite hvordan Statens ansatte jobber, og særlig dommere, de som er ansatt for å sikre rett og rettferdighet. Dersom embetsmenn ikke utfører jobben sin etter lovens ord, synes jeg det er riktig og viktig å formidle dette for allmennheten. Alle kan gjøre feil, og såfremt de rydder opp og reparerer det feilen har forårsaket, er det helt greit. Når de derimot IKKE rydder opp, til tross for at de selv vet det de gjør, er feil, DA er det viktig å si ifra i at "dette her, det finner vi oss ikke i"!


Nestleder og tingrettsdommer, Ørjan Andre Grønlid, ved Jæren tingrett.Denne gangen har nestlederen ved Jæren tingrett forfalsket den informasjonen han videreformidlet til konkursregisteret, etter at han igjen hadde avsagt en ulovlig kjennelse om å innstille en bobehandling.

Denne gangen gjaldt det min private konkurs, der anken over konkursåpningen ikke engang er blitt behandlet ennå, til tross for at Ørjan Andre Grønlid vet at en som er slått konkurs, ikke har lov til å anke, ettersom konkursboet er en motpart, som dermed betyr at konkursloven paragraf 100 fratar meg og alle andre denne fundamentale rettigheten!


Hvorfor forsøker Tingrettsdommer Grønlid å manipulere virkeligheten?

Det Grønlid her har gjort isteden for å oppnevne en advokat, er med vitende vilje, å bryte grunnlovens paragraf 95 og 96 såvel som omtrent samtlige artikler ved den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen, da han for det første, avsa en kjennelse om å avslutte konkursbehandlingen uten av det er gjennomført en revisjon av boregnskapet! For det andre, da han i ren desperasjon, forsøker å fremstille min privatkonkurs, "som om" det hadde dreid seg om at jeg hadde et enkeltpersonforetak(ENK)!


Nå er det faktisk slik at jeg måtte opprette et slikt ENK i oktober 2018, slik at jeg kunne overføre et Skattefunnprosjekt. Jeg måtte ha et Organisasjonsnummer å registrere dette på.

Samme dag jeg fikk orgnummeret den 25 oktober 2018, ble det satt opp stiftelsespapirer, der dette enkeltpersonforetaket ble omdannet til et AS, som var ferdigstilt den 26 november 2018. Da skulle Brønnøysundregistrene ha slettet det Organisasjonsnummeret umiddelbart, men overså dette. I alle tilfeller ble dette slettet i april 2019, og var aldri i bruk til næring, og reell slettedato var 23 november 2018.


Privat konkurs vs Konkurs med egen næringsvirksomhet

Det er stor forskjell på å gå konkurs som en privatperson uten egen næring, og det å gå konkurs MED næring. Som eksempel har en person som går konkurs med et ENK, regnskapsplikt. Gjennom hele bobehandlingen har dette ikke engang kommet opp som et spørsmål.


Da jeg ringte til konkursregisteret og spurte om de kunne være så greie å korrigere meldingen, sa de at dette ikke var mulig, fordi det er tingretten som legger inn alle opplysninger. Men... og forsøkte å stille et spørsmål, men ble avbrutt, der vedkommende person i konkursregisteret sa at der ER tingretten som styrer dette.


Grønlid forsøkte med andre ord, å få det til å se ut som jeg drev egen næringsvirksomhet gjennom et enkeltpersonforetak, fordi det da kunne lettere ha blitt forklart i etterkant hvorfor tingretten har ilagt meg som privatperson UTEN næring, i den lengste konkursbehandlingen mot en privatperson i norgeshistorien! Gjennomsnittlig ankebehandlingstid ved alle lagmannsretter samlet, er 37 dager. Dette inkluderer også de som har egen næringsvirksomhet.


FAKTA: Lagmannsretten ennå ikke behandlet anken over konkursåpningen, som var den 20 september 2019 - Nøyaktig 500 dager siden i dag, 2 feb. 2021"


Den virkelige verden, er den verden som nå få innsikt i hvorfor 110 dommerne i 11 domstoler ikke har behandlet mine anker. Svaret kommer nok som et sjokk på de aller fleste, men er likevel sant:


"Hver eneste dommer har vært klar over at en skyldner i konkurs er uten rettslig handleevne i anker der konkursboet er motpart, som betyr at dommere ikke kan behandle anken uten at dommeren oppnevner en advokat. Det er nemlig forbudt å ta en sak til behandling, der den ene parten er fratatt sin prosessdyktighet, som her, betyr det samme som rettslig handleevne!

De 110 dommerene har hatt tre muligheter de har til sin disposisjon, som ingen kontrollerer, der kun ett av punktene er riktig!


1) Å oppnevne advokat

2) Å ikke behandle ankegrunnlaget, og avvise anken.

3) Å utsette behandlingen i håp om et mirakel


Konklusjon

Ettersom ingen utenom dommere og bostyrere har nubbesjans til å vite om denne praksisen, så godtroende vi er, har dette medført at dommere har sluppet unna å måtte oppnevne en advokat til skyldnere i konkurs, på minimum tjue år!


- Dette er faktisk verdt å stoppe opp og reflektere litt over, -for dersom dommere kan gjøre slikt mot sine medmennsker i konkurs, hvilke andre juridiske fagområder benytter dommere seg av slike metoder mon tro?Det er neppe slik at dommere tar seg friheter innen ett snevert juridisk område av jussen.


Når det først er innarbeidet en slik kultur som tillater slike ulovlige handlinger, der mennesker av kjøtt og blod, klarer å selvhypnotisere seg selv til å tro at det de gjør er rett og riktig, når loven sier noe helt annet!


Dommeres feil adopteres av statlige innkrevere!

Jeg har selv kjent på kroppen hva Namsfogden har fått lov av tingrettsdommer Ørjan Grønlid å gjøre mot meg. I mitt tilfelle har Grønlid, to ganger, nektet å behandle at namsfogden har (ulovlig skulle det vise seg) tatt utlegg i 70% av dagpengene mine etter skatt.

I 2019 hadde jeg kun utbetalt 90 000 kroner, som namsmann Øyvind Time ved Namsfogden i Stavanger/Sandnes synes er passelig.


Faktum er noe helt annet, skulle det vise seg. Tvangsfullbyrdelsesloven § 5-3, forbyr nemlig Namsfogden å ta utlegg og tvangsfullbyrde noe av alle som er under konkursbehandling, FORDI de mangler prosessdyktighet.


Status i Norge akkurat NÅ, 2 februar 2021, er at dommere slipper å forholde seg til rett og rettferdighet, som tydeligvis også er der de aller fleste dommere ser ut til å trives i sin jobb som sammfunstjener og folkets beskytter!


Unnskyld den sarkastiske undertonen, men dette her trodde jeg virkelig ikke at selv dommere hadde vært i stand til å gjøre mot medmennesker med fullt overlegg! Hva mener dere?


Jeg legger inn anken til Gulating og Høyesterett her: