På sporet av «bekvemmelighetskorrupsjon»

Oppdatert: jan. 22

Domstolens Venner Foundation ser at det er et helt klart behov for kritisk journalistikk innen offentlig "bekvemmelighetskorrupsjon" i domstol og statsforvaltning.


Våre medlemmer er mange, og alle forteller at de har opplevd å bli utsatt for en behandling som ikke er nedfelt ved lov. Det fins ikke noe passende ord for denne type behandling, men på engelsk har de et uttrykk jeg har oversatt til

  • "kollegial bekvemmelighetskorrupsjon",

som skjer daglig i et altfor stort omfang enn noen tør snakke om.

Dette er også forklaringen på trygdesaken, og hvordan den kunne skje!Med "bekvemmelighetskorrupsjon" menes at det er svært vanskelig å få en dommer eller en saksbehandler til å behandle en sak ut fra andre forutsetninger enn det praksis normalt har vært, selv om dokumentasjon viser at avgjørelsen vil bli åpenbart feil dersom instruksjoner og sjekklister skal anvendes på noen som ikke passer til beskrivelsen i særlig stor grad.


Er ikke saken A4, blir den feilbehandlede utsatt for offentlig standardiseringskrav.

Dersom ikke spørsmålet i skjemaet stemmer med saken, blir det samme skjema likevel benyttet, fordi det ikke fins et annet skjema!

Vipps, så har det oppstått feil behandling.


Feil kan selvfølgelig forekomme hvor som helst, men å fortsette å gjøre samme feil etter dette er blitt påpekt, da er det ikke lenger feil!

Det er nettopp denne uviljen mot den faktiske virkelighet, og manipulering av omstendighetene, for å tilpasse behandlingen i tråd med en standardisering, som er kollegial bekvemmelighetskorrupsjon. Den utøves basert på likegyldighet, for å skjerme seg selv, sine kolleger og sin arbeidsplass, -og sikkert også ofte, latskap.

Slik korrupsjon skjer daglig i hver eneste domstol, etat og forvaltningsorgan i Norge, inkludert de kommunale organer. Spørsmålet er i hvilket omfang, og hvor mange som blir utsatt for uriktig behandling?

Dersom folket hadde tilgang og kunnskap gjennom et godt analyseverktøy, der offentlige behandlere var klar over at alle i Norge enkelt kunne verifisere legaliteten, ville mesteparten av dagens praksis bli borte vekk på kort tid, selvsagt med krav og forutsetning at dommere også må bruke samme system.Punktering for Konkurspraksis!

Dommere bør legge seg paddeflate og be om nåde!

Innen konkurs og skiftesaker har domstolens praksis gjennom over 20 år, nådd sitt endelikt.

Det er nå bekreftet av Sivilrettsforvaltningen,

at Norge ikke har et lovverk som kan ivareta mennesker og bedrifter som er under konkursbehandling.


Når konkurs åpnes, mister personen* retten til å anke, og å gjøre noe som helst finansielt.

*(En bedrift er en juridisk person og et menneske er en fysisk person. Jeg sier derfor bare «person»).

Det er derfor tvisteloven § 2-3 og § 2-5 skriver at alle som går konkurs skal få oppnevnt en stedfortreder (advokat), som kan ivareta rettighetene til dem.

Det vil si; Det står mellom Stedfortreder og hjelpeverge, selv om sistnevnte i utgangspunktet kun dreier seg om sinnslidende (som et AS neppe kan klassifiseres som, selv av offentlige ansatte)


Lovhjemmelen som ble «glemt»

Problemet for dommere, er at lovgiver ikke har laget en særskilt lovhjemmel som sier at Skyldnere i konkurs som fratas sine rettigheter, også må bli tildelt en advokat. Lovverket sier kun at de som ikke er prosessdyktige, IKKE har lov å føre sine egne saker.

Dommere forsøker da å finne andre måter å plassere skyldnere i konkurs, som har vært en rimelig lang og kjedelig opplevelse for meg som har hatt over hundre dommere som febrilsk forsøker å presse inn mine saker der de ikke hører hjemme. (Som forklarer hvorfor det også har blitt over hundre dommere i første rekke. De vet jo alle at det eneste reelle alternativ de har, er å heve konkursene, men den kollegiale bekvemmelighetskorrupsjon forbyr dem å gjøre det som loven krever.


Konklusjonen ble Ihvertfall at dommere gav opp fir mange år siden. De har isteden ignorert at skyldnere i konkurs ikke er Prosessdyktig.

Så har det passert mange år uten at noen har tenkt noe særlig mye over dette, bortsatt fra vi som har vært utsatt for en ugyldig konkurs.


Vi vet hva det vil si å bli fratatt rettslig handlekraft uten mulighet til å forsvare oss på noe slags fornuftig vis.


Kjære vakre vene, tenker du kanskje "Det må være mulig å tenke at dette er ulovlig praksis, og at det strider mot enhver form for rettferdig behandling?»


Alle dommere vet jo at domstolen ikke har lov å behandle en sak uten at det oppnevnes en advokat til personer som har forbud mot å føre sin egen sak! (prosessudyktige)!


Svar: Norske dommere har tydeligvis vært veldig nøye på å forsøke å presse inn en konkursskyldner som en brikke som ikke passer i et puslespill, inn i et lovverk som aldri var ment en konkursskyldner skulle passe inn i.


Domstolen har nemlig ikke oppnevnt en eneste advokat til noen skyldnere i konkurs, noensinne !


Å få oppnevnt en advokat når staten fratar retten til å føre sin egen sak, er en av forutsetningene som kreves for at en Nasjon skal kunne betrakte seg selv som en rettsstat.

Med dette, kan jeg meddele at Domstolens Venner, har isolert de feil som har dannet grunnlaget for alle konkurser, og kan konstatere at samtlige konkurs er feil fra A til Å, og at det nå er opp til den enkelte konkursskyldner å bestemme om det skal kreves heving og erstatning.


Jeg sier «kreve», rett og slett fordi Norges Lover sier at denne Siste feilen er så grov, at når en person som har hatt rett på advokat oppnevnt av domstolen, men ikke har fått, hvor domstolen allikevel har behandlet saken, så skal hele saken heves, og erstatning og oppreisning SKAL tilkjennes!


Spør hvilken jurist i Norge eller i EU og svaret vil bli det samme. Jeg har ikke funnet opp reglene, jeg har bare lest dem, og fått mine betraktninger verifisert av kompetente professorer i Norge og Europa.


Norges lengste konkurs for en privatperson noensinne

Dette og alle andre feil, er årsaken til at artikkelforfatter nå er den stolte innehaver av en tvilsom rekord som neppe vil bli slått med det første. At Domstolen i Norge er uten korrupsjon, er litt påtatt når gjennomsnittlig behandlingstid for ankebehandling i privatkonkurs er 37 dager. Min anke over konkursåpningen, er etter 30 MÅNEDER ennå ikke behandlet av en uavhengig og «upartisk» domstol i Norge!

BANK BANK, NOEN HJEMME?


"Norges lengste konkursbehandling for en privatperson med 30 måneder, uten at domstolen har behandlet anken over konkursåpningen!"

154 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle