top of page

«RETTSSIKKERHETS-SKANDALEN»

Oppdatert: 16. sep. 2020




 


Domstolen og Brønnøysundregistrenes feilpraksis gjennom deres manglende ettersyn av bostyrere og ulovlige slettinger av alle bedrifter, er enestående og unikt, men mest forkastelig i all sin ubegripelighet.


Feilene omfavner de aller fleste tvangsoppløsninger, konkurser og skiftesaker de siste tjue årene, og er derfor uten tvil den største rettssikkerhetsskandalen i norgeshistorien, kanskje i hele Europa, noensinne.


Som i lilleputtsaken, Nav-skandalen, fremstår som, i forhold til hva denne «Monstrøse» systemsvikten representerer, har dommerne også her vært noen lydige lam.

De har fulgt forvaltningens anmodninger til punkt og prikke, og kun én gang på tretti år, har Høyesterett behandlet en anke.


Konsekvensene har ikke uteblitt. Titusenvis av mennesker, uskyldige eller ei, har blitt offer for en tvang og et skittent spill fra myndighetene som savner sidestykke i fredstid.

Skadene som hele familier har blitt påført, har vært, og er fremdeles, destruktive.

Det menneskelige aspektet har vært fullstendig tilsidesatt og ignorert på grunn av fordommer, helt uten noe lovlig fundament eller forklaring.

Norges lover er svært godt håndverksarbeid, og dersom dommere og saksbehandlere hadde fulgt dem, ville ingenting av dette ha skjedd!


Når mennesker blir utsatt for et slikt massivt myndighetsmisbruk med makt, sitter taperne somoftest igjen med en følelse av bitterhet og avmakt, og i noen tilfeller, håpløshet.


Håpløsheten, følelsen av å ikke ha noe å se frem til, selve urkraften i menneskets overlevelsesinstinkt, hva betyr vel det for en dommer som kun er opptatt av det prosessuelle, uten omtanke for menneskeverdet?


Det er hjerterått å vite at så mange liv har forlatt oss som følge av denne utillatelig feilpraksisen. En praksis som har blitt så godt skjult for allmennheten, at selv mange dommere ikke har hatt noen ide om at det de har gjort, har vært galt!


Mennesker, hvis liv kunne vært spart, dersom de ikke hadde ansett fortiden så vond, at de ikke maktet tanken at de kanskje måtte gjenoppleve fortiden , i fremtiden, og dermed valgte å forlate oss isteden!


Ta dette til dere alle som leser dette innlegget. Om dere er dommere, eller ansatte i Brønnøysundregistrene, folkevalgte på Stortinget, eller journalister.


Tenk så over at denne forkastelige og utillatelige praksisen har fått pågå uforstyrret i minimum 20 år.

Dette ER rettsiskkerhetsskandalenes mor.


Var dette tydelig? Var dette klart?



14-09-2020 - Jarl-Gunnar Lier

12 436 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle