Sentralstyring av dommere??
Alle som har vært utsatt for 112 dommere som bare nekter å behandle det som er ankegrunnlag, har hatt mistanker om at dette skyldes sentralstyring.

Her er bekreftelsen som fremkommer i intern korrespondanse mellom domstolledere og Svein Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen, som er et forvaltningsorgan.


Kan noen si meg hva som er tilfellet når domstolen selv sier at de ikke trenger å forholde seg til meg formelt??


les, vurder, konkluder - en sak er sikkert; Dersom noen betviler meg når jeg har sagt at ingen dommer behandler det jeg anker over, så står det altså svart på hvitt herunder at dommere ikke behøver å forholde seg formelt til meg. Dette er en lov jeg ikke kjenner til?

I siste epost i vedlegget sier Norden :

vi deltar iallfall ikke i noen form for samkjøring av avgjørelser med andre domstoler (Norden)

Men knappe to måneder tidligere skriver han at mine saker skal styres fra sentralt hold:

Men en koordinert behandling fra sentralt hold er nødvendig (Norden)

Deretter svarer sorenskriver ved Aust Agder Tingrett (de var jeg i kontakt med for å hjelpe Jarl Goli) skriver med Domstoladministrasjonen og Svein Marius Urke, følgende:

eg er helt enig at koordinert behandling fra sentralt hold er nødvendig. Jeg sender derfor denne i kopi til Urke. (Anne Gro Aanonsen Kleven)

Dessuten er det greit å vite at jeg som en prosessudyktig konkursdebitor er et fenomen som ikke skal bli formelt og korrekt behandlet av domstolen!

grunnlag for å definere ham ut som et fenomen vi ikke behøver å forholde oss til i formelt korrekte former. (Nordén)
40,752 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle