Stakkars deg - Jeg vet du har det vondt!

Oppdatert: 26. nov. 2020


Rett24.no heter Norges eneste daglige nyhetsformidler av saker fra domstolen. Det jeg ikke visste var at navnets opphav er en beskrivelse av redaktør Kjetil Kolsruds selektive kildesortering av fakta basert på sin egenutviklede versjon hva som ligger i betydningen av ordet «objektivitet».


Rett24.no har et alvorlig troverdighetsproblem når redaktør Kjetil Kolsrud ser ut til å lide av akutt hukommelsestap! Alle som kjenner meg vet utmerket godt at jeg har hatt en utfordring med å få utført en revisjon av visse bostyrere i over to år. En revisjonen tingretten er lovpålagt å påse skal utføres etter det rettslige standarden "god revisjonsskikk", men likevel har nektet å utføre. At Jæren tingrett nekter å utføre revisjon og kontroll som er lovpålagt (begge kategorier inngår i god skikk-standarden), er absurd, noe alle skjønner.

Du tenker kanskje; "Men hvorfor nekter tingretten å utføre noe de er pliktig til etter loven"?


Godt spørsmål sier jeg, la oss spole tilbake til oktober 2018.

Når jeg i kraft av å være største kreditor i begge mine uriktige bedriftskonkurser, melder inn krav om erstatning for bostyrernes mislighold, til deres forsikringsselskap , Zürich, svarer forsikringsselskapet meg tilbake; Bevis misligholdet! "Ok", sier jeg, "det skal jeg gjøre". Jeg forutsetter og forventer selvsagt at Jæren tingrett følger loven. Men nei da; Det viste seg at Jæren tingrett har hyrt inn en pensjonert advokatsekretær til å sammenstille et regneark hun fikk fra bostyrer sammen med bankutskriften! For å kunne bevise misligholdet forsikringsselskapet krever, må en revisjon og kontroll av bostyrers regnskap og arbeid gjennom bobehandlingen utføres av en ansvarlig revisor som er godkjent av ingen ringere enn , tata; Jæren tingrett!


Carl Baudenbacher kontaktet meg for en tid siden, etter å ha lest om mine "utfordringer". Han ville høre om han kunne bistå og hjelpe meg litt.

Da jeg pratet med Baudenbacher i forrige uke, forstod han med en gang hva som lå bak alle mine utfordringer med domstolen, og sa på refleks at dette var en såkalt "Diabolic Circle" jeg hadde havnet oppi. Uansett hva jeg foretar meg, vil ikke status quo endres før en tredjepart eller et avgjørende moment trer inn og forrykker sirkelen.


Når Ubestridt dokumentasjon fremlagt dommere fra revisorer og regnskapsførere, ikke er tilstrekkelig, samtidig som de nekter å oppnevne en revisor, er dette en Diabolic Circle. Tross alt ville en slik lovlydig handling medført at dommere ville måtte tatt stilling til uomtvistelig bevis på at alle krav var betalt før konkursåpning, og at Bostyrer krevde at lønnsmottaker måtte betale sin utbetalte lønn inn til konkursboet (ja det er sant).


Deretter ville en revisjon avdekket at bostyrer formidlet til Gulating at krav ikke var betalt, samtidig som han krevde at Nav lønnsgaranti skulle utbetale samme sum til lønnsmottaker, men UTEN å si at pangene allerede stod på bostyrers egen klientkonto! (Som kalles hvitvasking).

En skulle tro at dette ville vært en historie som enhver avis landet ville satt på førstesiden, fordi det er så absurd.


Ikke i Norge!

På mandag denne uken fikk jeg tilsendt en bekreftelse fra Finanstilsynet som beskriver i detalj hvilke oppgaver en ansvarlig revisor skal utføre gjennom sin kontroll og revisjon av advokater oppnevnt som bostyrere.


Det tok ikke mindre enn 28 måneder å få bekreftet noe som står i loven, og som endelig setter en sluttstrek for domstolens 20 år lange feil praksis. Bekreftelsen ble så videresendt til Rett24.no og Kolsrud.


Svaret jeg fikk tilbake var en oppvekker for meg, fordi her har en kar bedrevet skittent spill.

(Jeg kan bevise fra skriftlig korrespondanse, at Kolsrud svarer mot bedre vitende)


Du må slutte med dette her nå. Jeg skjønner at du ikke har det bra, men du plager folk. Jeg må be deg fjerne meg fra denne epostlisten din. Du gikk konk fordi du ikke betalte regninger i tide. Mange har gjort det før deg. Deal with it. Slutt å syte, og gå videre. Videre eposter fra deg kommer ikke til å bli lest. Ønsker deg oppriktig lykke til.


Mvh Kjetil K.»


Svaret må nesten være direkte pinlig for hele medienorge, ettersom alle lytter til hva denne mannen sier. Måten han ordlegger seg på, er et typisk språk brukt av maktmennesker for å undergrave, så tvil, manipulere og er ikke minst: Ulovlig!


Det er ikke ulovlig når han sender slikt fjas til meg, det bryr jeg meg heller ikke om. Derimot bryr jeg meg om han har formidlet slike påstander til sine kolleger, som ikke er utenkelig med tanke på hans posisjon som redaktør i Norges eneste daglige nyhetsformidler fra domstolens korridorer!


Dersom jeg var journalist, og skulle stemme av absurde påstander fra en desperat «meg», ville det vært naturlig å ta en telefon til Kolsrud å høre om han kjente til noe rundt dette.


Vi snakker en helt annen ball-game her om noe slikt som dette har skjedd. Skulle det vise seg at årsaken til min "medietørke" er knyttet til udokumenterte påstander fremsatt av en slu manipulator med et tydelig Napoleon-kompleks, ville dette vært et alvorlig problem. Det er nemlig ulovlig å å spre usannheter om andre når du har fått dokumentert det motsatte.


Dersom det er denne type «fordommer» som styrer media, er det ikke det spor forunderlig at mange nyhetssaker ikke når ut til folk i det offentlige rom. Den påstanden som Kolsrud slengte ut til meg, viser hvor lite den faktiske virkeligheten betyr i den verden Rett24 og Kjetil Kolsrud lever i!


192 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle