top of page

Stortingets ansvarskommisjon; Begjæring om Riksrett mot 24 dommere ved Høyesterett avlevert!
Åpent brev til de folkevalgte på Stortinget.


Kjære folkevalgt.


Begjæring om Riksrett over 24 høyesterettsdommernes strafferettslige handlinger, er sendt Stortingets ansvarskommisjon for vurdering. De 24 edsvorne har tatt 67 avgjørelser uten å behandle realiteten, og er derfor også klart inhabile. Riksrett er da eneste gjenværende rettergangsskritt når hele Høyesterett er ute av spill. (les også: Høyesterettsdommer-manko)


§§§


Prinsipalt om realiteten

Dette er noe dere kanskje vurderer som en helt meningsløs og naiv handling utført av en desperat person. «Naiviteten lenge leve»,tenker dere kanskje, og trekker litt på smilebåndet mens dere rister på hodet?


Men vet dere hva, jeg lo også av absurditeten da den første konkursen skjedde. Det var så ubeskrivelig absurd at det aldri falt meg inn at feilen ikke kom til å bli rettet.


Hadde noen fortalt meg at en 30 minutters forsinkelse til et rettsmøte skulle føre til tre års kamp i fornuftens navn, der jeg ville stå i bresjen for en Riksrett mot alle dommere i Norges Høyesterett, hadde det neppe blitt oppfattet som annet enn vrøvl fra en person som kanskje burde blitt innlagt på psykiatrisk til utredning.


§§§


Nøye planlagt, og vurdert

La meg berolige dere, jeg er ikke desperat, syk eller naiv, overhodet ikke naiv. Jeg var naiv da dette startet, men nå, etter snart tre års ufrivillig juss-studium, vet jeg nøyaktig hva jeg gjør, og jeg vet nøyaktig hva dere folkevalgte er pliktig å gjøre med Riksrett-begjæringen dere kun har dere selv å takke for.


Lov om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett [ansvarlighetsloven]

Kapitel 3. Særlige bestemmelser om straffansvar for medlemmer av Høiesterett og Riksretten.


§ 16. De medlemmer av Høiesterett,

som forsømmer den dem med hensyn til innkallelse av Stortinget ved Grunnloven § 46 påliggende plikt, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år forsåvidt ikke nogen strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse på forholdet.


§ 17.Det medlem av Høiesterett, som

a. meddeler nogen part råd eller veiledning i en sak som står for Høiesterett eller kan komme inn for Høiesterett, b. eller i nogen betenkning, eller innstilling medvirker til noget som er stridende mot Grunnloven, c. eller i sin embedsgjerning for øvrig ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot Grunnlov eller lovgivning, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år.


Denne bestemmelse gjelder tilsvarende når et medlem av Høyesterett er medlem av Riksretten.

§§§


Utfallet av prosessen mot dommerne vet jeg ikke hva blir, men jeg vet derimot at hoder vil rulle, mennesker med makt vil bytte jobber, og Staten vil måtte bla opp milliarder på milliarder av kroner i erstatning til alle dem som er blitt overkjørt og trampet ned av en likegyldig, overivrig statsforvaltning og en totalt ansvarsløs domstol, fordi (følg med nå):


Hva er mest absurd:


A) at 24 dommere ved Høyesterett blir begjært Riksrett mot, kontra


B) at 24 dommere fra Norges Høyesterett har vært involvert i behandlingen av ett sakskompleks av tre konkurser på 30 måneder, der jeg er eneste ansatte, styreleder og eier?


Jeg anser det som mest absurd at 24 dommere ved Norges Høyesterett ikke behandler, eller feilbehandler hele 67 avgjørelser på 29 månder i en bitteliten fillesak som aldri skulle vært en sak!


Hvorfor er min sak så ufattelig viktig at 117 dommere totalt, hvorav 24 dommere i Høyesterett har vært villig til å begå straffbare handlinger bare for å slippe en realitetsbehandling?

§§§


Kjapt tilbakeblikk