To år med BoBedrag

Jubileumsfilm - to år siden Jæren tingrett åpnet konkurs i et solvent SalesText AS, der et ikke forfalt lønnskrav, til overmål, var betalt.

Denne animasjonsfilmen forklarer i korte trekk hva som har skjedd, og hvordan domstolen og Brønnøysundregistrene daglig bryter norsk lov.


Det forteller historien om hvordan en forutinntatt tingrettsdommer ved navn Ingrid Håvarstein Eldøy har sabotert ankemuligheter ved å skjule den faktiske virkelighet.


Den viser hvordan dommere skjuler svært alvorlige ulovlige handlinger begått av Advokat Hogne Skjerpe som er bostyrer.


Nå er Hogne Skjerpe ordfører i Lund kommune for Høyre. Det er en oppstilt rett at innbyggerne i Lund kommune får kjennskap til hvilket monster de har valgt inn som kommunens øverste leder.


Her er ikke jeg alene om å være et offer for den mannens tokt etter rikdom og makt. Dersom domstolen hadde utført revisjon av Hogne Skjerpes bostyrerroller, ville han neppe klart å bygge seg opp en formue på mellom 40 og 50 millioner kroner på andre menneskers nød!

202 visninger0 kommentarer

Gruppesøksmål og erstatning for ofre av statens myndighetsmisbruk i konkurs og skiftesaker

Justismord i uriktig konkurs. Konkurskarantener og fengselsstraffer er ugyldige ilagt alle med ugyldig innstilling. Erstatning etter feil konkurs. Bostyrere uten revisjon som er lovpålagt.​Mangler i Konkurs og Dødsbo - Statens ansvar som selvassurandør. Brønnøysundregistrenes sletting av bedrifter fratar partsevne til å anke.​​

Domstolens Venner Foundation. Malta, C/O Moen 50, 4333 Oltedal, Norge. Epost: medlem@domstolensvenner.no, Hjemmesider: www.domstolensvenner.no, Privacy Policy & Terms of Use