top of page

Ytringsfrihet er en vaksine mot intoleranse


Ytringsfrihet er vaksine mot intoleranse!


Utgangspunktet mitt når det gjelder vurdering av ethvert spørsmål knyttet til ytringsfrihet, er min lidenskapelige tro på at den nest mest dyrebare tingen i livet, er retten til å uttrykke seg fritt.


Den mest dyrebare tingen i livet, er mat i munnen vår, og tredje mest dyrebare er et tak over hodet.

For meg er nummer 2-sporet om frihet til å uttrykke seg, like under behovet for å opprettholde livet i seg selv. Dette er fordi jeg har hatt glede av ytringsfrihet i dette landet hele mitt yrkesliv og forventet at det selvsagt ville fortsette.


Imidlertid ser vi at folk blir dømt til bøter og fengsel for å kalle folk «tullinger», som ikke engang blir undersøkt om at er en sann påstand, innen en eller annen nærtagende offentlig ansatt føler seg krenket, og krever straff.


Hva med mannen som ble arrestert i Oxford for å ha kalt en politihest for homofil eller tenåringen som ble arrestert for å ha kalt Scientologikirken en kult?

Historiene vi hører fra både inn og utland, er mange, MEN de er få i forhold til det antallet saker som ikke kommer frem i media. Det er bare toppsteinen på varden plassert på Mount Everest vi hører om.


De aller fleste slike saker som rammer tusenvis av nordmenn hvert eneste år, helt i det stille, hører vi ikke noe om. Vi er et stille og underdanig folkeslag, vi gjør som regel det vi får beskjed om, og tar den straffen vi får, fordi det er flaut å stikke seg ut av den monotone mengden – tenk hvis noen fant ut at... !


Jeg leste et sted at saken om den homofile hesten ble henlagt etter at den arresterte mannen nektet å betale boten, og at Scientologi-saken også ble henlagt på et eller annet tidspunkt under rettsprosessen. Visstnok var disse henleggelsene et bevis på at loven fungerte godt!


I tulling-saken der en politimann begynte å gråte da en voksen dame kalte ham en «tulling», jeg gjentar – «TULLING», et «koseord» kjærester kan bruke, er nå et STRAFFBART skjellsord!

Dersom noen i Norge kaller en person for TULLING, har nå altså Tullingdomstolen Gulating Lagmannsrett, med alle sine TULLINGdommere, maktet å gi oss en rettspraksis vi ikke kan være bekjent med som nasjon; Nærmere bestemt TULLINGDOMMEN!

Året 2021, det året ordet «TULLING» ble likestilt med rasisme.


Hvor pokker er media her?

Det er straffbart å si ordet «TULLING» for søren!

Våkne opp alle forkjempere av ytringsfrihet, vårt snilleste banneord etter «søren», har blitt til kriminalisert!!!


Her kommer mitt poeng;

Når det ignorerte faktum at den eneste grunnen til at disse sakene i England ble henlagt, var på grunn av publisiteten de hadde tiltrukket, der politiet ante latterliggjøring var rett rundt hjørnet, og dermed trakk anklagene sine, er dette IKKE ensbetydende med at loven fungerer, snarere tvert imot.


Hva med alle de tusenvis av andre saker som mangler originalitet til publisitet, og som ikke er latterlige nok til å tiltrekke seg medieoppmerksomhet?

Bare det å bli mistenkt, offisielt eller indikert, tvangsfullbyrdet, slått konkurs, eller verre, der ingen er kritiske til det som skjer, er en innskrenkning av individets ytringsfrihet.


I dagens Norge er feil i domstolen nesten hovedregelen innen visse juridiske fagområder, som er soleklare bevis at lovverket ikke blir praktisert slik det er ment. Folk ble arrestert, avhørt for retten, og deretter løslatt, de får straffeskatt som må betales før klageperioden på minst to år engang er påbegynt.


Hvor mye makt ligger det ikke bak slike sanksjonsmuligheter som kan utnyttes av hvem som helst med rett myndighet?


Er ikke heller slike handlinger et bevis på at folk med makt, er så redde for å miste kontroll, at de gjør hva som helst for å beholde sin myndighet, isteden for å erkjenne problematikken omkring omstendighetene, for så avgi et forholdsmessig svar?


Jeg er av den oppfatning at språk eller oppførsel som bare er fornærmende, aldri skal kriminaliseres på denne måten. Det klare problemet med utestengelse av ord som «kan» fornærme noen, er at det er altfor for mange ting som kan tolkes fornærmende, at det som oppfattes som sunn kritikk av én, kan oppfattes injurierende for andre.


Dagens «pass på-ikke si DET høyt-Kultur» er en indikasjon på en kultur som har tatt i bruk ekstraordinær autoritær og kontrollerende metodikker, etter en helt ny type «intoleranse- mal» bare mennesker i diktaturer er bekjent med. En slags snik-sensur fostret på twitter og facebook.


«Jeg er ikke intolerant», sier mange høyt utdannede mennesker i akademia. «Jeg er bare intolerant overfor intoleranse» sier de, og folk nikker, og sier «ja, kloke ord, kloke ord».


Likevel, dersom du tenker på dette utsagnet i mer enn 5 sekunder, innser du at alt det sier, er at det er en intoleranse av intoleranse, som dermed bare er enda en form for intoleranse, som vel, egentlig er det samme som de sier de er imot!


Den beste måten å øke samfunnets motstand mot fornærmelse eller støtende tale er å tillate mye mer av det. Folk, spesielt i staten, må tåle å bli fornærmet.


Den beste måten er å vaksinere alle som blir fornærmet med FLERE fornærmelser, og derigjennom gi dem tid til å danne antistoffer mot det som i dag får voksne mennesker til å gråte når noen kaller dem for en tulling, eller en politihest for homofil (ingen har har spurt hesten om den ble fornærmet, fordi staten ikke uttaler seg om enkeltsaker).